www.drradeva-ag.com

лична информация

Д-Р АНТОНИНА РАДЕВА - ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Д-р Антонина Радева е завършила курсове за следдипломна квалификация със съответните удостоверения по ултразвукова диагностика, патология на бременността, мъжки и женски стерилитет, гинекологична ендокринология, колпоскопия и оперативна гинекология – Майчин дом, гр. София.

Ежегодно посещава акушерски и гинекологични конгреси в България с международно участие на лектори.

Притежава членска карта на Б.Л.С. и членска карта на световния Voluson Club. Последната дава възможност за допълнително обучение и квалификация при работа с 4D ехографа на GE Voluson 730 expert, както и за участие на всички ултразвукови конгреси, организирани от Voluson в цял свят.