www.drradeva-ag.com

криохирургия

КРИОХИРУРГИЯТА - МОДЕРНИЯ МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ

Криохирургията е най-резултативния и съвременен метод на лечение на:
- фонови (предракови) процеси за рак на маточната шийка;
- хроничните възпаления на маточната шийка (ендоцервицитите), които пряко водят до хронични вагинални течения;
-  полипи – ендоцервикални;
-  ендометриоми на маточната шийка;
-  остроколични кондиломи;
-  OV на Bothi (ретенционни кисти на маточната шийка);
-  левкоплакиите;
-  предрак (дисплазия до II-ра степен на маточната шийка);
-  резистентни на проведеното лечение възпаление на влагалището;
-  доброкачествените промени на маточната шийка – ранички;
-  остроколични кондиломи и херпес-вирус инфекции тип II;
-  ранички при бременни – без да се засегне бременността;
-  стерилитет – в резултат на тазово-възпалителна болест;
-  предрак на маточната шийка (дисплазия до II степен);
-  първи метод на избор за лечение на ранички при нераждали.

Високата цена на апаратура и нейната поддръжка са причина за малкото разкрити кабинети по криохирургия  в България. На територията на страната такива кабинети има в София, Пловдив и Варна – кабинета на Д-р Антонина Радева. Поради тази причина и малко лекари са информирани за съществуването на криометодиката и нейните предимства.

До скоро като единственo суверенно средство се приемаше диатермокоагулацията или химическото повърхностно туширане с различни лекарствени средства. В последните 15 години навсякъде по света приложение на ниските температури и лазер-терапията са методи на първи избор за лечението на заболяванията на маточната шийка, поради редица доказани много съществени предимства, които притежават, вместо утвърдилата се терапия с топлина.

Предимства на криометодиката пред електрокоагулацията (обгарянето) за лечение на заболяване на маточната шийка (най-често – раничка):

-  безболезненост по време на третирането и след интервенцията;
-  извършва се в амбулаторни условия;
-  криохирургията винаги създава условия за замразяване на цервикалния канал, където се настанява причинителя за раничките или бялото течение или вирусът, който води до рак на маточната шийка. За разлика от обгарянето, чрез криохирургията се излекува не само самата раничка, но и причината за нейната поява;
-  криохиргичното лечение способства за една бързо настъпваща строго ограничена и некървяща некроза, а след около 3 месеца маточната шийка е покрита с оригинален многослоест нормален епител;
-  бързо зарастване – без образуване на груби ръбци и козметични дефекти, което прави метода единствено приложим за лечение на ранички у нераждали. Не се образува стеноза на цервикалния канал, нито аминорея, както и съединителни тъканни мостчета, разделящи ОЕСС на допълнителни отвори;
-  криохирургията дава пълна възможност за контролиране деструкцията на изменената тъкан и предпазване на съседните тъкани от увреждане;
-  метод на избор за лечение на предрак на маточната шийка (до II степен дисплазия);
-  за лечение на хронични инфекции в цервикалния канал и като резултат – лечение на стерилитет по причина на възпаление и херпес-вирус инфекции;
-  по време на бременността криотерапията се явява подходящо лечебно средство за лечение на доброкачествените промени на маточната шийка. В този смисъл, тя се явява профилактично средство на някои от спонтанните аборти с неизяснена етиология (най-често от възпалително естество), както и на някои възпалителни усложнения в ранния пуерпериум. Диатермокоагулацията не се използва по време на бременността;
-  методът намира и успешно приложение като панативно средство при усложненията – болка, зловонен филтър, кървене – при напреднали, иноперативен канцером на маточната шийка.

При провеждане на криохирургията се използват апарати, работещи с течен азот, райски газ СО2. Използва се ефекта Jouly Thompson, при който през много тесен канал протича газ, който под високо налягане силно се охлажда на изхода.

В aкушеро-гинекологичния център на Д-р Антонина Радева като източник на ниска температура се използва СО2 на фирма ERBE – Erbecryo12 – Германия. Постигнатата температура е -780С при 1 атмосфера.

За да вземе материал за цитонамазка, лекарят обира клетки от шийката на матката (1 и 2) и ги нанася върху тънко стъкълце (2), за да бъдат изследвани после под микроскоп.