www.drradeva-ag.com

Лаборатория "Кандиларов"

ЛАБОРАТОРИЯ "КАНДИЛАРОВ"

В Акушеро-гинекологичния център – Д-р Антонина Радева се помещава и манипулационна на клинична лаборатория „Кандиларов”. Тя е частна медико-диагностична лаборатория със статут на медицинско заведение от доболничната помощ. Лаборатория „Кандиларов” е партньор на Лаборатория LIMBACH, която е най-голямата медико-диагностична лаборатория в Германия и една от водещите лаборатории в Европа.

Лаборатория „Кандиларов” има сключени договори за осъществяване на лабораторни и микробиологични изследвания с повече от 50 частни медицински центрове, клиники и болници в страната.

Лаборатория „Кандиларов” има сключени договори с НЗОК и редица частни здравно-осигурителни фондове – ЗОД ДЗИ, БЗОК Закрила, ДОМ – Здраве. В лабораторията се извършват повече от 2000 вида качествени и количествени лабораторни изследвания в различни области:

•  хематология и имунохематология
•  коагулация
•  биохимия
•  имунология
•  хормонални изследвания
•  туморни маркери
•  вирусология
•  микробиология
•  паразитология
•  уринен анализ
•  мониторинг на медикаменти
•  ДНК – тестове
•  високо-специализирани изследвания

Лаборатория „Кандиларов” първа въведе практиката за получаване на резултатите в деня на изследването – “one day results”. За улеснение на нашите пациенти са предложени различни възможности за проверка и получаване на резултатите:

•  на място в лабораторията
•  по факс
•  по e-mail
•  по пощата
•  оn-line проверка

Всяка година Лаборатория „Кандиларов” влага средства за поддържане на наличното и закупуване на ново модерно високо качествено оборудване. Коректните и точни резултати се гарантират от въведените вътрешен и външен контрол на качеството.

Лаборатория „Кандиларов” е първата акредитирана по ISO лаборатория в България – през 2003 г., а подновяването й се осъществи през 2008 г. (9001:2008).

Всички тестове се проверяват от нашия персонал, съобразно стандартизирани оперативни процедури /SOPs/, като точността на резултатите се гарантира от въведените вътрешни стандарти.
Всяка година контрол на качеството се осигурява от URS/UKAS.