www.drradeva-ag.com

Лаборатория "Кандиларов"

ЛАБОРАТОРИЯ "КАНДИЛАРОВ"

•  на място в лабораторията
•  по факс
•  по e-mail
•  по пощата
•  оn-line проверка

Всяка година Лаборатория „Кандиларов” влага средства за поддържане на наличното и закупуване на ново модерно високо качествено оборудване. Коректните и точни резултати се гарантират от въведените вътрешен и външен контрол на качеството.

Лаборатория „Кандиларов” е първата акредитирана по ISO лаборатория в България – през 2003 г., а подновяването й се осъществи през 2008 г. (9001:2008).

Всички тестове се проверяват от нашия персонал, съобразно стандартизирани оперативни процедури /SOPs/, като точността на резултатите се гарантира от въведените вътрешни стандарти.
Всяка година контрол на качеството се осигурява от URS/UKAS.