www.drradeva-ag.com

тъканна банка cryo-save

ТЪКАННА БАНКА CRYO-SAVE

CRYO-SAVE e водеща европейска компания за съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв. Семействата, запазили проби за децата си, са вече над 200 000.

Чрез главния офис, разположен в Холандия, компанията ръководи фундаментални проучвания в областта на технологиите за криосъхранение на стволовите клетки. Тя си партнира с пет Европейски университета и Института Фраунхофер за биомедицинско инженерство с цел иновации в областта. Участник е в проекта CRYSTAL, финансиран от Европейския съюз.

Клонове на CRYO-SAVE за съхранение на стволови клетки има в 40 държави, разположени на 4 континента. Компанията предлага и смесена - публично-частна форма на банкиране в Италия. Амбициите й за развитие са насочени към въвеждането на тази форма и в други страни след постигане на регулаторна яснота.

CRYO-SAVE е фокусирана върху събирането и съхранението на стволови клетки, изолирани от кръв от пъпна връв.

РАЖДАНЕТО: ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ В ЖИВОТА

Стволовите клетки от пъпна връв се вземат в момента, когато пъпната връв, свързваща майката и детето, се прерязва. Вземането е лесно - става само за няколко минути и е напълно безвредно както за майката, така и за детето. Този процес не влияе на естествения ход на раждането за разлика от вземането на зрели стволови клетки, при което се извършва хирургична интервенция.

След раждането, когато организмът започне да расте, стволовите клетки се променят и не са такива, каквито са били в пъпната връв. Поради тази причина моментът на раждането е единствената възможност за събирането на тези уникални стволови клетки. Нискотемпературното съхранение ги запазва годни за употреба в бъдеще.

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ Е ОТДАВНА ПОЗНАТО

През 1988 г. категорично бе доказано, че кръвта от пъпна връв може да замести нефункциониращия човешки костен мозък. Оттогава хемопоетичните (кръвните) стволови клетки се превръщат в утвърдено лечение за различни болести на кръвта, като левкози (рак на кръвта), анемии и някои автоимунни заболявания (при които организмът атакува своите собствени клетки). Този успех е с 20-годишна история. До момента около 15 000 души са лекувани чрез използването на кръв от пъпна връв.

Преди 20 години лечението със стволови клетки от пъпна връв е било възможно само за една болест, а преди 10 години - за ограничен брой. Понастоящем стволовите клетки от пъпна връв успешно се използват в лечението на повече от 70 заболявания. В зависимост от спецификата на болестта се избира видът трансплантация – алогенна или автоложна. Прилагат се при различни видове рак на кръвните клетки (като левкемиите) или други кръвни болести (като анемиите). Някои автоимунни и метаболитни болести също могат да се лекуват със стволови клетки от кръвта на пъпната връв.

При необходимост от лечение намирането на съвместим донор може да се окаже трудно, а всяко забавяне е свързано с прогресиране на заболяването. Отделно използването на алогенните стволови клетки е свързано с някои рискове. Собствените за организма клетки са напълно съвместими с него - поради това не съществува опасност да бъдат отхвърлени, ако бъдат използвани по-късно в живота.

Когато стволовите клетки от пъпна връв са съхранени, те са достъпни за незабавно лечение. В допълнение - близки роднини като брат и сестра биха могли да се възползват от запазените стволови клетки на детето ви.

Основният аргумент за частното банкиране е, че контролът върху пробата остава в дарителя. Това е единствената възможност.

Други важни причини за частното (семейното) банкиране:

•  Едно от ключовите предимства на донорите е, че могат да разполагат със собствената проба при необходимост. Тя е за автоложна употреба, което твърдо означава, че не съществува никакъв риск от отхвърляне.
•  При съхранените частни банки стволови клетки съществува 25% вероятност за пълна съвместимост и 50% за съвместимост с родственици. Лекарите, извършващи трансплантациите, предпочитат този тип клетки, тъй като реакциите на отхвърляне са сведени до минимум, а често те водят до фатални усложнения.
•  Семействата със съхранени стволови клетки ще бъдат сред първите, които ще се възползват от развиващата се терапия със стволови клетки в областта на регенеративната медицина, а също при лечението на сърдечно-съдови заболявания, инсулти, увреждания на гръбначния и главния мозък и други.

След първата успешна трансплантация на стволови клетки от кръв от пъпна връв през 1988 г. до момента са направени повече от 15 000 трансплантации. Всяка година се извършват около 3 000 трансплантации. Това означава, че със сигурност може да се говори за медицински стандарт на лечение. Независимо от всички тези успехи и позитивното развитие на този метод за лечение темата стволови клетки продължава да бъде дискутирана на много нива и често все още остава неразбрана.

Стволовите клетки с право могат да бъдат наречени „горещи новини” в наши дни.