www.drradeva-ag.com

изследвания jhpiego

ИЗСЛЕДВАНИЯ JHPIEGO

Повече от десет години Jhpiego работи със страните с ограничени ресурси в цял свят, за да им предостави евтини и ефективни решения, които да помогнат да се спаси живота на жените, предпазвайки ги от рак на шийката на матката. Тези иновации включват прегледи, последвани от лечение, използвайки замразяваща техника (криотерапия) за унищожаване на лезиите по време на същото посещение.

Доказателствата показват че нашият Метод на единствено посещение (SVA) има значително влияние върху намаляването на честотата на заболяването и смъртните случаи от рак на шийката на матката.

В началото на 2007 г. наново анализираните резултати от ключови изследвания на АССР в много страни бяха интерпретирани в контекста на публикувани по-рано резултати. Съвсем скоро резултатите ще бъдат публикувани в научни журнали и ще бъдат обобщени в предстоящ технически доклад на АССР. Новите резултати накараха членовете на АССР да отличат десет ключови извода и препоръки, касаещи глобалната политика и практика, свързани със скрининга и лечението на рака на маточната шийка в общества, чийто граждани разполагат с ограничен бюджет. Препоръчва се следното:

•   Цитонамазка веднъж годишно.
•  Проучванията показват, че най-добре работещата и ефективна стратегия за вторична профилактика на рака на маточната шийка в условията на ограничените средства, е прегледите да се осъществяват чрез използването на HPV - ДНК тестове или чрез VIA (визуален преглед), след което да се пристъпи към лечение на предраковите лезии с помощта на криотерапия (замразяване). В оптималния вариант това може да стане с едно-единствено посещение, (към момента е възможно с VIA в съчетание с криотерапия), които да бъдат извършвани от компетентни лекари или друг медицински персонал, включващ медицински сестри и акушерки.
•  Използването на HPV - ДНК тест и последваща криотерапия водят до по-ефективно предотвратяване на рака на маточната шийка, отколкото използването на други методи за скрининг и лечение.
•  Криотерапията, в случаите когато се прилага от компетентни специалисти, е безопасна, и успеваемостта на лечението надхвърля 85%.
•  Изследванията сочат, че криотерапията предпазва от по-натътшно развитие на заболяване на маточната шийка при жени, които са заразени с HPV. В следствие на това и благодарение на слабата болезненост при криотерапията, случайното лечение на жени с положителни изследвания без потвърдена диагноза за заболяване на маточната шийка, се счита за приемливо.
•  Освен ако няма подозрения за инвазивен рак на маточната шийка, рутинното използване на междинно диагностично средство (като колпоскопията) между скрининга и лечението, по принцип не е ефективно и може да доведе до понижена успеваемост на програмата и повече разходи.
•  Жените, техните партньори, общностите и обществените организации трябва да участват в планирането и прилагането на услугите съвместно със здравния сектор.
•  За постигане на по-голям ефект програмите изискват обучение, контрол и механизми за постоянно подобряване на качеството.
•  Има нужда от допълнителна работа за разработването на бързи, ориентирани към потребителя, на достъпна цена HPV тестове и подобряване на оборудването за криотерапия.